Program

Program

08.00-09.30     2018 i backspegeln

Vilka trender kommer att dominera under året som kommer? Bobo och Jörgen från Buzzter kommer att presentera de viktigaste trenderna att hålla koll på:

Elektrifiering
Konsumentmakt
Rösten först
Användningsfokus

Förstärkt verklighet
Toppen är nådd?Ekonomin 2018

Bobo af Ekenstam
VD Docere Intelligence

Jörgen Ramnelöv
Analyschef Buzzter

Kaffepaus och mingel

10.00-11.00     Trendspotting mat och dryck 2018

Intresset för mat och dryck fortsätter att öka. Framför allt bland yngre ser man hur de prioriterar sina inköp mot mer stimulans, även vad gäller det som är på tallriken och i glaset. Utöver alla andra krav förväntas måltiden bidra med upplevelser att dela på sociala medier. Men även andra förändringar är på väg, så som ett växande solo‐ätande och ökade krav på snabbhet och tillgänglighet dygnet runt. Detta börjar redan märkas med nya beteenden, nya produkter och nya sätt att serva sina kunder. Välkommen till en värld av gemensamt ensamätande.

Lennart Wallander
VD Food & Friends

11.00-12.00     Det nya landskapet för kommunikation och marknadsföring

Joakim talar om trendspaning kring kommunikation baserat på insikter från hela världen. Hur navigerar skickliga och innovativa kommunikatörer bland nya utmaningar och möjligheter i det kommunikativa landskapet? Vilka trender sticker ut och är gemensamma för den mest framgångsrika kommunikationen? Joakim ger exempel på hur effektiv kommunikation med hjälp av nya kanaler och tekniker ser ut.

Joakim Thulin
Insiktschef Berghs School of Communication

Lunch

13.00-14.00     De omvälvande förändringarna inom handel

Emma talar om detaljhandelns strukturomvandling som inte kommer lämna några företag opåverkade. Digitaliseringen förändrar förutsättningarna för detaljhandeln i grunden samtidigt som konsumentens preferenser och värderingar förändras i snabb takt. Hur läget ser ut idag och vilka konsumenttrender som påverkar handeln just nu är huvudtemat under föredraget.

Emma Hernell
Vice VD Handelns utredningsinstitut, HUI

14.00-14.30     Konsumentens egen syn på de viktigaste trenderna

Inför seminariet har vi på Buzzter genomfört en konsumentundersökning för att ta reda på vad konsumenten själv anser vara de viktigaste trenderna just nu. Vi har också undersökt vilka konsekvenser det leder till när det gäller konsumentens framtida beteende. Vi släpper i samband med seminariet resultatet av undersökningen i årets trendrapport ”2018 i Backspegeln”. Undersökningen kommer att genomföras årligen och bli ett viktigt underlag för att tidigt se konsumentförändringar.

Jörgen Ramnelöv
Analyschef Buzzter

Kaffepaus och mingel

15.00-15.45     Do or die – upplevelsen är allt i framtidens shopping

Vi färdas allt längre in i webbshopens tidsålder. Retail är i kris – men det är en kris som kan stimulera förändring. Vilka vinner och vilka försvinner? E‐handeln ökar i snabb takt och det blir allt svårare för butikskoncept att konkurrera. Nya studier visar att det finns en direkt koppling mellan kundernas upplevelse i butiksmiljön och deras konsumtionsnivå. I den här spaningen berättar Nadia Tolstoy, inredningsarkitekt, om de stora trenderna som kommer att förändra retail framöver och som kan försäkra butikernas framtid.

Nadia Tolstoy
Inredningsarkitekt & trendspanare Tengbom

15.45-16.30     Att skapa en trenddriven och innovativ företagskultur

Konsten att upptäcka, analysera och förstå trender blir alltmer avgörande för att behålla och utveckla företaget konkurrenskraft. Pär och Bobo skriver just nu en bok om hur man skapar en omvärldsdriven kultur i en organisation. Det handlar inte längre om att ha en omvärldsanalytiker som ska rapportera till andra utan det handlar om en rad åtgärder för att skapa en kultur av nyfikenhet och innovationsvilja. Författarna delar under föredraget med sig av vilka framgångsfaktorerna är.

Pär Lager
Styrelseproffs, rådgivare, och författare

Bobo af Ekenstam
VD Docere Intelligence

Avslutningsmingel